Mae CAB Gwynedd yn elusen annibynnol sy'n darparu cyngor diduedd, annibynnol a chyfrinachol yn ddigost i bawb ar eu hawliau a’u cyfrifoldebau.

'Rydym yn rhoi cyngor i bobl ddelio â’r phroblemau maent yn wynebu ac i wella’r polisïau ac arferiadau sy’n cael effaith ar eu bywydau.

Cyngor ar Bopeth
  • Gwynedd a De Ynys Môn

Llinell Gymorth - 0345 450 3064
(Llun i Gwener 9.00 i 16.30)

 

Cysylltu a ni

calendr

Dyled a Chyflogaeth

dyled a chyflogaeth

Ymchwil ac Ymgyrchoedd

teuluoedd yn gyntaf

Diwygiad Lles

diwygiad lles

Cymunedau’n Gyntaf

cymunedau'n gyntaf

Facebook a Twitter

facebook a twitter
PARTNERIAID:

cyngor gwynedd
citizens advice
big lottery
teuluoedd yn gyntaf
aps
cymunedau'n gyntaf
money advice service
 

© Hawlfraint CAB Gwynedd. Gwefan gan Delwedd.

Bookmark and Share