sub-ss-1
  • Gwynedd a De Ynys Môn
  • Cysylltwch a ni
  • Cysylltwch a ni...
  • Cysylltwch a ni

Llinell Gymorth - 03444 772020
(Llun i Gwener 9.00 i 16.30)


Staff Cyflogedig

Prif Weithredwr: Tal Michael

Rheolwr Ansawdd a Recriwtio: George Williams

Rheolwr Gwaith Achos: Michelle Williams

Rheolwr Cynghori: Glyn Thomas

Rheolwraig Swyddfa: Catrin Allsup

Swyddog Perfformiad: Keith Jones

Goruchwylwyr Cyngor:
Frank Gardner
Ceinwen McNaughton
Jackie Saleh
Jacqueline Williams

Cyfreithiwr:
Ian Winrow

Gweithwyr Achos:
Vicky Norton
Rhian Humphreys
Glyn Rowlands
Fiona Wiggins
Sandy Luthe-Hughes
Dion Jones

Swyddog Cefnogi Gwaith Achos:
Hilary Clark

Swyddog Gweinyddu Gweithwyr Achos:
Ellie Hughes

Swyddogion Allgymorth:
Natalie Keys
Becky Jones
Jacqueline Williams
Leigh Roberts
Robin Parry
Joseph Andrews

Aseswyr Mynedfa:
Mathew Gould
Morfudd Mill
Ianto Shea


© Hawlfraint CAB Gwynedd. Gwefan gan Delwedd.

Bookmark and Share