Llinell Gymorth - 0345 450 3064
(Llun i Gwener 9.00 i 16.30)


Clinig Cyfreithiol Bangor

image

Mae Cyngor ar Bopeth Gwynedd wedi bod yn gweithio efo Ysgol Gyfraith Prifysgol Bangor i ddatblygu prosiect i sicrhau fod y bobl leol yn medru cael cyngor cyfreithlon arbenigol, yn enwedig yn y meysydd Cyflogaeth, Teulu a Mewnfudo.

Mae’r newidiadau i Gymorth Cyfreithlon yn 2013 wedi gadael bwlch sylweddol. Er bod y Llys Goruchaf yn ddiweddar wedi gorfodi’r Llywodraeth i roi’r gorau i godi ffioedd mewn tribiwnlysoedd cyflogaeth, mae diffyg cymorth cyfreithlon yn parhau i fod yn broblem i bobl fregus sydd yn ymdrin â materion cyflogaeth a chyfraith teulu. Mae yna ddiffyg cyngor mewnfudo yng Ngogledd Cymru ac felly rydym yn ceisio datrys hyn hefyd.

Ein ffocws cychwynnol ydi cynghori pobl leol os oes ganddynt achos werth ei ddilyn ag os oes, helpu nhw i sicrhau cynrychiolaeth (gan gynnwys os bydd angen, eu cynrychioli nhw ein hunain yn y llys).

Ein cynllun ydi cael academyddion o Brifysgol Bangor sydd efo chymhwyster cyfreithlon a Goruchwylwyr hyfforddedig Cyngor ar Bopeth i weithio efo’i gilydd i gefnogi myfyrwyr cyfraith a gwirfoddolwyr arall i ddarparu cyngor.

Yn ôl


© Hawlfraint CAB Gwynedd. Gwefan gan Delwedd.

Bookmark and Share