Llinell Gymorth - 0345 450 3064
(Llun i Gwener 9.00 i 16.30)


Allwch chi fod yn Ymddiriedolwr?

image

Mae Cyngor ar Bopeth Gwynedd (CAB Gwynedd) eisiau hyd at dri Ymddiriedolwr newydd i ymuno â’r Bwrdd. Mae Cyngor ar Bopeth yn ceisio darparu cyngor i helpu unigolion ddatrys eu problemau ac i wella’r polisïau a’r gweithgareddau sy’n dylanwadu ar fywydau pobl. Mae ein rhwydwaith yn cynnwys bron i 300 o elusennau gwahanol ledled Cymru a Lloegr yn gweithio gyda’i gilydd i’r diben hwn. Fel Ymddiriedolwr yr elusen yng Ngwynedd byddwch yn cyfrannu at bolisïau a chyfeiriad strategol, diffinio amcanion, darparu targedau a gwerthuso perfformiad.

Byddwn yn croesawu yn arbennig ymgeiswyr a fyddai’n gallu gwella amrywiaeth y Bwrdd ac sydd ganddynt sgiliau ariannol.

Os credwch y byddwch chi’n gallu cyfrannu, cliciwch yma i ddarganfod mwy ac i gael y ffurflen gais.

Dyddiad cau 10 y.b. Dydd Mercher, Ebrill 3ydd 2019

Yn ôl


© Hawlfraint CAB Gwynedd. Gwefan gan Delwedd.

Bookmark and Share