Llinell Gymorth - 0345 450 3064
(Llun i Gwener 9.00 i 16.30)


Ffrindiau Yn Erbyn Sgamiau

image

A fuasech chi yn hoffi ‘Cymryd Cam yn Erbyn Sgamiau’?

Menter Tîm Sgamiau Safonau Masnach Cenedlaethol yw Ffrindiau Yn Erbyn Sgamiau. Eu bwriad yw diogelu a rhwystro pobl rhag bod yn ddioddefwyr sgamiau drwy roi grym i gymunedau.

Gall unrhyw berson fod yn Ffrind Yn Erbyn Sgamiau, a gwneud gwahaniaeth yn ei ffordd ei hun boed yn Sefydliad neu Aelod o’r Cyhoedd.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth ar sut y gallwch fod yn rhan o’r fenter.

Yn ôl


© Hawlfraint CAB Gwynedd. Gwefan gan Delwedd.

Bookmark and Share