Llinell Gymorth - 0345 450 3064
(Llun i Gwener 9.00 i 16.30)


Cyfarfod Blynyddol Cyngor ar Bopeth Gwynedd 2018

image

Cynhelir ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cyngor ar Bopeth Gwynedd eleni ar:

Ddydd Gwener, 2ail o Dachwedd am 2 y.p. yn Neuadd Dwyfor, Stryd Penlan, Pwllheli, LL53 5DE.

Ein Siaradwr Gwadd fydd Fran Targett, Cyfarwyddwr Cyngor ar Bopeth Cymru. Bydd hi’n rhannu ei phrofiad a thrafod yr heriau strategol sy’n wynebu rhwydwaith Cyngor ar Bopeth yng Nghymru.

Agenda

1. Croeso gan y Llywydd Betty Williams, cyn AS Conwy
2. Siaradwr Gwâdd: Fran Targett, Cyfarwyddwr CAB Cymru
3. Adolygiad Blynyddol: Tal Michael, Prif Weithredwr
4. Ymddiheuriadau
5. Datganiadau o Fuddiant
6. Cofnodion Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 6ed Hydref 2017
7. Materion yn codi o’r cofnodion
8. Adroddiad y Cadeirydd: Evelyn Butler
9. Cyflwyno Cyfrifon 2017/2018: Ian Cuthbertson, Trysorydd
10. Ethol Ymddiriedolwyr: Mae’r Bwrdd Ymddiriedolwyr yn cynnig ail-ethol Ifan Llywelyn Jones, John Pollard & Matthew Powell ac ethol y Tra Barchedig Kathy Jones, Deon Bangor.
11. Ail-benodi Archwilwyr: Williams Denton Cyf
12. Diolchiadau
13. Cloi’r cyfarfod

Ar ôl y cyfarfod ffurfiol bydd cyfle am banad a sgwrs a chyfle i weld ein swyddfa sydd newydd gael ei hadnewyddi efo cymorth Llywodraeth Cymru a’r Rhaglen Datblygu Wledig Ewropeaidd.

I gofrestru cliciwch yma

Mae CAB Gwynedd yn darparu cyngor diduedd, annibynnol a chyfrinachol yn ddigost i bawb. Rydym yn falch o ddal y Safon Ansawdd Cyngor.

Am gyngor galwch: 0345 450 3064 neu ewch i cabgwynedd.cymru

I wirfoddoli ym Mangor, Caernarfon, Dolgellau neu Pwllheli, gyrrwch e-bost i: gwirfoddoli@cabgwynedd.cymru

Yn ôl


© Hawlfraint CAB Gwynedd. Gwefan gan Delwedd.

Bookmark and Share