Llinell Gymorth - 0345 450 3064
(Llun i Gwener 9.00 i 16.30)


Cyfleoedd gwaith efo CAB Gwynedd

image

‘Rydym ar fin recriwtio i’r swydd canlynol:

Aseswr Porth

Bydd y swydd yma wedi’i lleoli yn ein Hwb Llinell Gynghori yng nghanol Bangor. Mae sgiliau cyfathrebu effeithiol yn Saesneg ac yn y Gymraeg yn hanfodol i’r rôl hon.

I geisio am y swydd uchod, cwblhewch a dychwelwch y ffurflen gais isod dim hwyrach na’r 13eg o Fedi, 2017 am 12.00 y.p

Nodiadau canllaw i ymgeiswyr

Ffurflen Gais

‘Rydym yn bwriadu cynnal cyfweliadau ar y 15fed o Fedi, 2017 gyda’r ymgeisydd llwyddiannus yn cychwyn cyflogaeth ar y 19eg o Fedi, 2017.

Yn ôl


© Hawlfraint CAB Gwynedd. Gwefan gan Delwedd.

Bookmark and Share