Llinell Gymorth - 0345 450 3064
(Llun i Gwener 9.00 i 16.30)


Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth Trosedd Casineb

image

Mae’n Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth Trosedd Casineb

Rhannwch gariad dim casineb yw’r neges sydd yn cael ei rannu dros Gogledd Cymru wythnos yma.

Mae cymunedau yng Ngogledd Cymru angen dod at ei gilydd i daclo bob math o Drosedd Casineb fel rhan o Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth Trosedd Casineb, sydd yn cychwyn ar y 13eg o Hydref 2018. Bydd Cyngor ar Bopeth Gwynedd yn hyrwyddo ffyrdd o adrodd ar Drosedd Casineb drwy drafod gyda grwpiau yn y gymuned.

Mae nifer o Droseddau Casineb yn cynyddu ac mae angen diweddu hyn. Mae troseddau ymroddedig yn erbyn pobl oherwydd eu hoed, crefydd, hunaniaeth o ran rhywedd, anabledd a chyfeiriadedd rhywiol i gyd yn Droseddau Casineb. Mae’n bwysig fod pobl yn gallu adnabod beth yw Trosedd Casineb a sut i adrodd amdano fel y gall rhoi diwedd arno.

Mae Cyngor ar Bopeth Gwynedd yn gallu rhoi cymorth i bobl i adrodd ar Droseddau Casineb a rhoi cymorth i adnabod beth yw Trosedd Casineb.

Dywedodd Tal Michael, Prif Weithredwr Cyngor ar Bopeth Gwynedd:

‘Os ydych yn dyst i Drosedd Casineb, adroddwch amdano os gwelwch yn dda. Mae’n hanfodol bod Troseddau Casineb yn cael eu hadrodd er mwyn rhoi diwedd i Drosedd Casineb. Mae Gogledd Cymru yn le agored i bawb dim ots pwy ydynt neu lle maent wedi dod o. Mae’r ymgyrch yn gyfle arbennig i hyrwyddo sut gall Trosedd Casineb cael eu hadrodd ond yn bwysicach, adnabod pryd mae Trosedd Casineb yn digwydd.’

Gall adrodd ar Drosedd Casineb i Stop Hate UK

Ffon: 0800 138 1625
Tecst: 07717989025
E-bost: talk@stophateuk.org
Sgwrs ar y we: www.stophateuk.org/talk
Text Relay, ar gyfer galwyr bydder a nam clyw neu leferydd: 18001 0800 138 1625

Yn ôl


© Hawlfraint CAB Gwynedd. Gwefan gan Delwedd.

Bookmark and Share