Llinell Gymorth - 0345 450 3064
(Llun i Gwener 9.00 i 16.30)


Sgamiau yn erbyn Methdalwyr

image

Mae Cyngor ar Bopeth wedi cael cyswllt gan y Gwasanaeth Methdaliad ynglŷn â methdalwyr yn cael eu targedu gan sgamwyr.

Mae methdalwyr yn derbyn llythyrau neu alwadau ffôn gan Baddebtor.co.uk, mae’n debyg o ganlyniad gwybodaeth gyhoeddus gan y Gazette, yn gofyn iddynt dalu ffi os ydynt eisiau cofnod o’u methdaliad cael ei dynnu o byrth sgamwyr fel;

Maent yn defnyddio cyfeirnod dyfarnwyr ar lein y Gwasanaeth Methdaliad a nodwyd yn y Gazette, sydd yn gwneud iddynt ymddengys yng nghredadwy. Mae’r dyfarnwyr am rybuddio pobl ond os yw unrhyw un yn dod ar draws hyn, gallwch gysylltu â Gwasanaeth Cynghori Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040506, fel gall cwynion defnyddwyr fod ar gael i’r Adran Safonau Masnachu.

Yn ôl


© Hawlfraint CAB Gwynedd. Gwefan gan Delwedd.

Bookmark and Share