Llinell Gymorth - 0345 450 3064
(Llun i Gwener 9.00 i 16.30)


Newid i reolau Trwydded Deledu

image

Mae’r gyfraith yn newid.

O 1 Medi 2016 bydd arnoch angen Trwydded Deledu i lawr lwytho neu wylio rhaglenni’r BBC ar alw, gan gynnwys teledu dal i fyny, ar BBC iPlayer. Mae hyn yn berthnasol i unrhyw ddyfais a darparwr rydych yn eu defnyddio.

Cofiwch, mae arnoch angen Trwydded Deledu o hyd i wylio neu recordio rhaglenni ar unrhyw sianel wrth iddyn nhw gael eu dangos ar deledu neu’n fyw ar wasanaeth teledu ar lein, ni waeth pa ddyfais rydych yn ei defnyddio.

Cewch fwy o wybodaeth ar sut i archebu Trwydded Deledu ar wefan Swyddogol TV Licencing.

Os ydych mewn ôl-ddyled gydag eich Trwydded Deledu, mae posib i chi cael dirwy. Os nad oes gennych fodd o dalu eich ôl-ddyled, cysylltwch â ni ar 03444 77 20 20 am fwy o gyngor a pheidiwch â gwylio unrhyw raglenni fel sydd wedi ei nodi uchod.

Yn ôl


© Hawlfraint CAB Gwynedd. Gwefan gan Delwedd.

Bookmark and Share